FAIRTRADE

Fairtrade, tzv. spravedlivý obchod, je považován za obchodní partnerství, jehož cílem je přímá a efektivní podpora znevýhodněných či opomíjených výrobců z chudých rozvojových zemí. Podpory se snaží dosáhnout nejen poskytováním férových obchodních podmínek pro zapojené výrobce, ale rovněž i kladeným důrazem na dodržování základních norem pracovního práva, ochrany životního prostředí a dále také zvyšováním informovanosti spotřebitelů o situaci malých zemědělců a řemeslníků v rozvojových zemích. Spotřebitelům tedy Fairtrade zároveň dává jedinečnou možnost podpořit jiný ekonomický model včetně odlišného způsobu obchodování a výroby. Navíc také získat velmi kvalitní výrobky, které jsou produkovány v ekologicky šetrnějších výrobních podmínkách. Kromě toho mají spotřebitelé i jistotu, že při výrobě nedošlo ke zneužití dětské práce, a že byly dodrženy přísné předpisy ohledně kvality produktu a daného pracovního prostředí.

Fairtrade mimo jiné zaručuje výrobcům i pěstitelům dlouhodobé smlouvy, jejichž prostřednictvím mohou důstojně pracovat, žít a rozvíjet místní společenství. Zajišťuje jim určitou jistotu a možnost plánování do budoucna.

Na základě mezinárodních asociací působící v Evropě - FLO, IFAT, NEWS! a EFTA - pracujících společně pod zkratkou FINE, byly uveřejněny následující cíle Fairtrade:

1. Zlepšit životní podmínky producentů zlepšením přístupu na trhy, posílením organizací prvovýrobců, vykupováním za lepší ceny a kontinuitou v obchodním partnerství.   

2. Podporovat příležitosti rozvoje znevýhodněných producentů, zvláště žen a tradičních národů, a chránit děti před zneužíváním v produkčním procesu. 

3. Zvyšovat uvědomění mezi spotřebiteli o negativním dopadu mezinárodního obchodu na producenty tak, aby mohli využít svou kupní sílu pozitivně.

4. Vytvořit ukázkový model obchodního partnerství skrze dialog, transparentnost a vzájemný respekt.

5. Vést kampaně za změny v pravidlech a praktikách konvenčního mezinárodního obchodu.

6. Chránit lidská práva propagací sociální spravedlnosti, ochrany životního prostředí a ekonomické jistoty.